Estás en: Inicio | Turisme | Turisme actiu | Rutes i Senderes

SIGNES I SENYALS A TINDRE EN COMPTE

Senderes de gran recorregut (GR)

És qualsevol trajecte que sobrepassa els 50 km.

Sòn identificats pels colors blanc i roig i se retolen amb les lletres GR.

Les rutes de senderisme marcades amb este senyal formen part d’una xarxa europea de camins present a Espanya, França Països Baixos i Bèlgica, que estan pensats per a caminades de més de dues jornades (per norma general molt més de dues jornades)

Una sendera GR es convertix en Sendera Europea (E) si transcorre almenys per tres països diferents.

Este tipus de senderes poden tindre associats enllaços i variants, les quals no poden estar a més de 2 km del punt de sendera d’on es partix.

Senderes de xicotet recorregut (PR)

Són senderes la longitud de les quals de situa entre els 10 km i els 50 km.

Són identificats pels colors blanc i groc i es retolen amb les lletres PR. A més s’han de poder recórrer-se en menys de dos dies, generalment en un dia.

Algunes senderes poden començar i acabar en un mateix punt, als quals se’ls denomina com a “senderes circulars”.

Esta sendera pot tindre tant variants com enllaços sempre que no superen els 2 km des del punt de partida fora de la sendera.

Senderes locals (SL)

Són de recorregut inferior als 10 km i el seu nivell de dificultat és baix.

S’identifica pels colors blanc i verd i es retolen amb les lletres SL.

Este tipus de senderes poden tindre associats derivats sempre que el destí de dita derivada no supere els 0,5 km del punt de la sendera del qual partixen.

SIGNIFICAT DE CADA TIPUS DE SENYAL

Continuïtat de la sendera

Este senyal ens indica que seguim la direcció correcta.

Canvi de direcció de la sendera

Ens indica que hem de continuar pel sentit de la fletxa que indica el senyal.

Direcció incorrecta

El senyal ens indica que ens hem equivocat de direcció.