BÀNDOL

Estás en: Inicio | Noticies | BÀNDOL

DONYA CARMEN SELLÉS PRIETO, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS (ALACANT)

FAIG SABER:

RECLAMACIONS AL CENS ELECTORAL AMB MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS EUROPEES (9 DE JUNY DE 2024)

L’art. 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, Règim Electoral General (LOREG), establix que:

Els Ajuntaments i consolats estaran obligats a mantindre un servici de consulta de les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis i
demarcacions territorials durant un termini de huit dies, a partir del sext dia posterior a la convocatòria d’eleccions.

Es fixen els dies 22 d’abril al 29 d’abril de 2024 (9 a 13.30 hores) tots dos inclusivament, de CONSULTA al públic de les llistes del Cens Electoral vigent, en les Oficines de l’Ajuntament.

Les consultes hauran de ser formulades prèvia identificació de l’interessat. El document d’identificació haurà de cap ésser dels quals, per a l’acte de la votació, indica l’art. 85.1 de la Llei Electoral: DNI, passaport o permís de conduir en el que aparega la fotografia del titular a El Fondó de les Neus a 16 d’abril de 2024

La Alcaldessa-Presidenta

Et pot interessar